Toelatingsvoorwaarden

Het gebouw moet zich in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest bevinden en minstens 10 jaar voor de indiening van de premieaanvraag zijn gebouwd.

U moet een Belgische bankrekening hebben.

De werken moeten volledig uitgevoerd worden door een aannemer die geregistreerd is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

bonus-acces-conditions-text-4-brussels

Toelatingsvoorwaarden

De premies zijn geldig voor gebouwen die gelegen zijn in het Vlaamse Gewest en die aangesloten zijn op het distributienet van Infrax/Eandis vóór januari 2006 of met een vergunning waarvoor de aanvraag vóór dezelfde datum is ingediend.

De premieaanvraag moet samen met een kopie van alle facturen van de werken ingediend worden.

De premieaanvraag moet binnen 12 maanden na de uiterste factuurdatum ingediend worden.

Toelatingsvoorwaarden

Het gebouw moet gelegen zijn in het Waalse Gewest en ten minste 15 jaar geleden gebouwd zijn op het ogenblik van het verslag van de commissaris.

U bent verplicht een erkende auditor in te schakelen om de volgorde vast te stellen waarin de werkzaamheden moeten uitgevoerd worden.

De werken moeten volledig uitgevoerd worden door een aannemer die geregistreerd is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

bonus-acces-conditions-text-4-wallonia

Bedragen van de isolatiepremies

Muren

Van binnenuit

als R* ≥ 2

CAT. A: € 35 / m²

CAT. B: € 40 / m²

CAT. C: € 45 / m²

Van buitenaf

als R* ≥ 3,5*

CAT. A: € 50 / m²

CAT. B: € 70 / m²

CAT. C: € 90 / m²

Holle wanden

als R* ≥ 1

CAT. A: € 20 / m²

CAT. B: € 25 / m²

CAT. C: € 30 / m²

Het premiebedrag is geplafonneerd op 50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur.

CAT. A: € 35 / m²

CAT. B: € 45 / m²

CAT. C: € 55 / m²

als R* ≥ 4*

Aan de binnenzijde van de isolatielaag moet een vochtscherm geplaatst worden.

CAT. A: € 35 / m²

CAT. B: € 40 / m²

CAT. C: € 45 / m²

als R* ≥ 3,5*

Bedragen van de isolatiepremies

VAN BINNENUIT als R* ≥ 2

€ 15 / m²

op voorwaarde dat de werkzaamheden uitgevoerd worden door een aannemer en gecontroleerd worden door een architect (+ 50% voor beschermde klanten).

VAN BUITENAF als R* ≥ 3

€ 15 / m²

op voorwaarde dat de werkzaamheden uitgevoerd worden door een aannemer (+ 50% voor beschermde klanten)

SPOUWMUREN indien lambda-waarde ≤ 0,065W/mK en holte ≥ 5cm

€ 5 / m²

op voorwaarde dat de werkzaamheden uitgevoerd worden door een aannemer (€ 9 / m² voor beschermde klanten)

Als R* ≥ 4,5

€ 4 / m² op voorwaarde dat de werkzaamheden uitgevoerd worden door een aannemer (€ 10,5 / m² voor beschermde klanten)

€ 2 / m² als u het werk zelf doet (€ 5,25 / m² voor beschermde klanten)

Als R* ≥ 2

€ 6 / m²

op voorwaarde dat de werkzaamheden uitgevoerd worden door een aannemer (+ 50% voor beschermde klanten)

Bedragen van de isolatiepremies

Basisbedrag*

€ 150

Bezoek en verslag van de auditor

Basisbedrag*

€ 0,15 per kWh bespaard

Uitvoering van de door de auditor aanbevolen werkzaamheden

Categorieën van aanvragers

Inkomenslimiet Indien alleenstaand Indien samenwonend of als koppel
I*

Indien alleenstaand

Meer dan € 75.100

Indien samenwonend of als koppel

Meer dan € 90.100
II

Indien alleenstaand

Tussen € 37.600 en € 75.100

Indien samenwonend of als koppel

Tussen € 52.600 en € 90.100
III

Indien alleenstaand

Minder dan € 37.600

Indien samenwonend of als koppel

Minder dan € 52.600

Categorieën van aanvragers

  Inkomen van het huishouden Vermenigvuldigingscoëfficiënt
C1

Inkomen van het huishouden

Minder dan € 23.000

Vermenigvuldigingscoëfficiënt

Basisbedrag x6
C2

Inkomen van het huishouden

Tussen € 23.000 en € 32.700

Vermenigvuldigingscoëfficiënt

Basisbedrag x4
C3

Inkomen van het huishouden

Tussen € 32.700 en € 43.200

Vermenigvuldigingscoëfficiënt

Basisbedrag x3
C4

Inkomen van het huishouden

Tussen € 43.200 en € 97.700

Vermenigvuldigingscoëfficiënt

Basisbedrag x2
C5

Inkomen van het huishouden

Meer dan € 97.700

Vermenigvuldigingscoëfficiënt

Basisbedrag

De Brusselse groene lening

Percentage van 0% tot 1% voor de financiering van woningbouwprojecten ter verbetering van de energieprestaties van woningen.

Maximaal te lenen bedrag: 25.000 euro.

De werken die in aanmerking komen voor de Brusselse groene lening moeten voldoen aan de voorwaarden voor isolatiepremies.

Het is mogelijk om de premies te combineren met de groene lening.

Valt u niet onder de voorwaarden van de Brusselse groene lening? Vraag uw bank om informatie, er zijn vele manieren om isolatiewerkzaamheden te financieren.

Energielening

Leningen tegen een verlaagd tarief van 0%

Maximaal te lenen bedrag: € 15.000

Terug te betalen bedrag over 10 jaar

De aanvraag moet ingediend worden bij het Energiehuis van uw gemeente

bonus-green-loan-information-flanders

Renopack

Tarief van 0% voor de financiering van energiebesparende projecten

Maximaal te lenen bedrag: € 60.000

Maximale leningstermijn: 30 jaar

Laat een aannemer de werken uitvoeren.

Wordt u niet toegelaten volgens de Renopack-voorwaarden? Vraag uw bank om informatie, er zijn vele voordelige formules beschikbaar voor de financiering van isolatiewerkzaamheden.